Activities

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา

"การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7" วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Read more

Activities

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ BIOTEC

             ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นิสิตเก่าชีวเคมีรุ่น BCCU17 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาของเรา จบการศึกษาในปี 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จริยา บุญญวัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการประกาศรางวัลเมื่อ 17 สิงหาคมนี้             อนึ่ง ดร.วรรณพ เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นับเป็นศิษย์เก่าคนแรกของภาควิชาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของนักวิทยาศาสตร์ไทย และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติดังกล่าว

Read more

Activities

กิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6”

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม "การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6" วิทยากรโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

Read more

Read More
Activities

ภาควิชาชีวเคมีก่อตั้งครบรอบ 50 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาขอเชิญชวนคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาภาควิชา ทั้งในส่วนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต โดยโอนเงินเข้าบัญชี "ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-33455-0 ชื่อบัญชี 50 ปี ชีวเคมี"

Read more

Read More
Activities

เสาวนา 50 ปี ภาควิชาชีวเคมี

Frontiers in Biochemistry  towards Bio-Circular-Green (BCG) Economy วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 ในวาระครบรอบ 50 ปี ภาควิชาฯ จึงจะจัดโครงการเสวนา 50 ปี ภาควิชาชีวเคมี...

Read more