Department's
News & Activities

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ BIOTEC

             ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นิสิตเก่าชีวเคมีรุ่น BCCU17 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาของเรา จบการศึกษาในปี 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จริยา บุญญวัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More »

กิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6”

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6” วิทยากรโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาควิชาชีวเคมีก่อตั้งครบรอบ 50 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาขอเชิญชวนคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาภาควิชา ทั้งในส่วนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-33455-0 ชื่อบัญชี 50 ปี ชีวเคมี”

Read More »

Our Latest
Annoucements

“คริสเปอร์-แคส” CRISPR-Cas (Clustered regularly interspaced short palindromic repeat – CRISPR-associated proteins)

  ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้มีแค่ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงหรือมนุษย์เท่านั้น แต่สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีศัตรูหรือเชื้อโรคที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นป่วยหรือตายได้ สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัว เพื่อทำให้สามารถดำรงชีพต่อไปได้   เช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตชั้นสูง แบคทีเรียก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถปกป้องตนเองจากศัตรูได้ โดยศัตรูดังกล่าว คือ แบคเทอริโอเฟจ หรือ เฟจ ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถเพิ่มจำนวนภายในเซลล์ของแบคทีเรียและฆ่าแบคทีเรียได้ โดยแบคทีเรียมีระบบภูมิคุ้มกันทั้งภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดและ ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ โดยระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะสามารถเข้าทำลายสารพันธุกรรมของเฟจระหว่างกระบวนการติดเชื้อของเฟจและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเฟจภายในเซลล์ ส่งผลให้แบคทีเรียรอดชีวิตและสามารถดำรงชีพต่อไปได้

Read More »

Department's
Publications

Previous
Next

Service
BMB ARC

เป็นหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการและวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลที่ให้บริการทั้งบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยผลักดันงานวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น