ภาควิชาชีวเคมีก่อตั้งครบรอบ 50 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาขอเชิญชวนคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาภาควิชา ทั้งในส่วนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-33455-0 ชื่อบัญชี 50 ปี ชีวเคมี”

Leave a Reply

Your email address will not be published.