News

กิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6”

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6” วิทยากรโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาควิชาชีวเคมีก่อตั้งครบรอบ 50 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาขอเชิญชวนคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาภาควิชา ทั้งในส่วนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-33455-0 ชื่อบัญชี 50 ปี ชีวเคมี”

Read More »