Activities

กิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6”

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม "การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6" วิทยากรโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

Read more