“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา

ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย