ไม่มีหมวดหมู่

CRISPR-Cas9 Technology

CRISPR เป็นกลุ่มลำดับเบสของดีเอ็นเอที่พบในจีโนมโปรคาริโอต เช่น แบคทีเรีย และ อาร์เคีย ซึ่งพัฒนามาจากชิ้นส่วนดีเอ็นเอของแบคทีริโอเฟจที่เคยเข้าสู่แบคทีเรีย และใช้ในการตรวจหาเพื่อทำลายดีเอ็นเอจากเฟจที่คล้ายคลึงกัน  ลำดับเหล่านี้จึงมีหน้าที่สำคัญในระดับการต่อต้านไวรัสของเซลล์โปรคาริโอต Cas9 เป็นเอนไซม์ที่ใช้ลำดับ CRISPR เป็นตัวนำในการจดจำและตัดดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสคู่สมกับลำดับ CRISPR อย่างจำเพาะ  เทคโนโลยี CI=RISPR-Cas9 ใช้ความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ Cas9 กับลำดับ CRISPR ในการเปลี่ยนแปลงยีนที่สนใจภายในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีการประยุกต์อย่างกว้างขวาง เช่น งานวิจัยพื้นฐานทางชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ และการรักษาโรค เป็นต้น   Figure - CRISPR-Cas9 (https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR_gene_editing)  

Read more